The Hills Villa
 • 300 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Villa 360
 • 300 m2
 • 5 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Four Season Villas
 • 250 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Olive Gold Villas
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Four Seasons Villa Type 2
 • 200 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Premium Villa
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Residence Villa Type 3
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Crown Villa
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Diamond Villa
 • 165 m2
 • 3 Yatak Odası
 • 3 Banyo
Diamond Hills Villa
 • 170 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 3 Banyo
Four Seasons Villa Type 1
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Golden Heights Villa
 • 175 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Moderno Villa
 • 200 m2
 • 3 Yatak Odası
 • 3 Banyo
New Four Seasons Villa
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Orka Park Villa
 • 120 m2
 • 3 Yatak Odası
 • 3 Banyo
Residence Villa Type 4
 • 250 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Orman Villa
 • 320 m2
 • 5 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Residence Villa Type 1
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Skylife Villa
 • 235 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Orka Residence Villa Type 2
 • 170 m2
 • 3 Yatak Odası
 • 3 Banyo
Orka World Villa Type 2
 • 240 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
Prestige Villas
 • 200 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
White Elegance Villas
 • 180 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo
White Sapphire Villa
 • 250 m2
 • 4 Yatak Odası
 • 4 Banyo